Ik hoop dat de informatie dat ik u presenteer, u een beter beeld geeft over het belang van een alkalisch dieet en waarom de correcte pH waarde in voeding zo belangrijk is om het lichaam te kunnen schoonmaken, voeden, ontgiften en uiteindelijk te regenereren. Dit gedeelte zal u duidelijk maken waarom de verzurende kant (acidose) de degenererende (afbrekende) kant van het pH spectrum is en garant staat voor de meeste, dan wel niet, alle chronische aandoeningen. Alles in het universum kent een oorzaak en een gevolg. In de meeste gevallen is voeding met een te hoge zuurtegraad (oorzaak) de boosdoener voor het ontwikkelen van aandoeningen en obstructies (gevolg) in het lichaam. Het mooie hiervan is dat wij ook de tegenovergestelde weg kunnen bewandelen om onszelf te ontdoen van diezelfde aandoeningen en obstructies. Gezondheidsaandoeningen en obstructies in het lichaam zijn het effect van een disbalans in het lichaam. Vanuit mijn ervaring en expertise is het van belang om een levensstijl te hanteren waarbij men een dieet volgt waarin 80% alkalose (fruit-groente) en 20% acidose (noten-zaden) gehanteerd wordt.

Laten we alkaliniteit en aciditeit ietwat ontleden. Een alkaline (basis) is negatief geladen en is kationisch, dat betekent; verspreiden of openbreken. Het heeft het vermogen om het lichaam af te koelen, te verzachten en te onttrekken. Daarnaast zorgt het er ook voor dat steenformaties (verharde en opgebouwde zuren) afgebroken worden en verstoppingen in het lymfestelsel opgelost worden. Aan de andere kant hebben we de acide (zuur) wat positief geladen en anionisch is; dat betekent; te verbinden of samenkomen. Een persoon die te acidisch is herken je aan de volgende symptomen; blokkades in het lichaam, stijfheid, pijn, verstoppingen, tumoren en steenformaties in het lymfestelsel. Dit is uiteraard niet de kant waar we ons willen bevinden.

De pH waarde is de meting van een (chemische) oplossing, uitgezet in aciditeit en alkaliniteit. Deze benamingen kunnen ook als acidose en alkalose of basis en verzuring gelezen worden. De pH waarde wordt in een schaal van 0 (hoge acidose) tot en met 14 (hoge alkalose) uitgezet.

Het lichaam probeert continue homeostase (balans) te behouden. Het bloed, wat zeer gevoelig is voor acidose, kent een pH waarde tussen de 7.34 en 7.45. Wanneer de acidose in ons bloed ook maar 0.5 pH in waarde omhoog of omlaag gaat, belanden wij in een coma. Ons lichaam kent verschillende pH waarden, ons maagzuur kent een pH waarde van 1-1.5 en ons mond zou tussen de 6-7 moeten zitten. Een belangrijk gegeven is dat het overgrote deel van ons systeem alkalisch is. Om je eigen pH waarde te kunnen meten, neem je een pH strip (te verkrijgen bij de drogist) en gebruik je je speeksel om dit te meten. Zo kom je te weten wat het effect van een type voedsel met de pH waarde van je mond doet (start van je gastro- intestinale stelsel). Ondanks dat wij voor een overgroot deel alkalisch zijn, is te veel alkalose net zo schadelijk voor het lichaam als acidose.  Een te hoge alkalose creëert namelijk dezelfde verzurende (brandend) effect op ons weefsel en organen als acidose. In de huidige samenleving komt het bijna nooit voor dat een mens een te hoge alkalose heeft.

Wij weten dat elektromagnetisme ervoor zorgt dat elementen elkaar aan of afstoten. Deze principes gelden ook voor ons lichamelijke functies en processen, waar elementen afbreken om voeding naar de cellen te brengen en tegenovergesteld, elementen samenkomen om weefsel en of botten aan te maken. Dit proces van afbreken en samenkomen noemt men oxidatie en ionisatie. Dit is ook een wijze waarop het lichaam zichzelf in homeostase (balans) houdt. Om heling te realiseren is het van groot belang om aan de alkalische kant van het spectrum te opereren. Als u meer over oxidatie en ionisatie wilt weten, kijk gerust verder op de website.

De PRAL formule

Met behulp van de (Potential Renal Acid Load) PRAL formule (Remer & Manz 1995) is er de mogelijkheid om de acidische en alkalische oplossing van een voedingsmiddel te berekenen. Dit doen we aan de hand van de aanwezige hoeveelheid eiwitten, fosfor, kalium, magnesium en calcium in het voedingsmiddel.

De PRAL formule is ontworpen om het base- of zuur effect van voedingsmiddelen te berekenen (Remer 2003). De formule is als volgt;

PRAL (mEq / 100 g) = 0,49 x eiwit (g / 100 g) + 0,037 x fosfor (mg / 100 g) − 0,021 x kalium (mg / 100 g) − 0,026 x magnesium (mg / 100 g) − 0,013 x calcium (mg / 100 g)

De uitkomst van een negatief getal is het alkalisch potentieel en de uitkomst van een positief getal is het acidisch potentieel. Het gewicht van het geteste voedingsmiddel is 100 gram, zoals u in de formule kunt zien.

Recente data (een 15 jarige studie van 81,697 oudere volwassenen; gemiddelde leeftijd van 61 jaar oud; Xu et al. 2016) laat zien dat er een associatie is tussen PRAL en het sterfterisico omtrent alle doodsoorzaken daarvan. Bij vrouwen, waar de acidische PRAL waarde ( > 0)  is laat een significante verhoging zien omtrent het sterfterisico bij alle doodsoorzaken. Dit geldt ook bij een alkalische PRAL waarde (< -5.6). Een toevoeging daarbij is dat te hoge acidische (40) en te alkalische (-30) PRAL waardes, beide, worden geassocieerd met de hoogste sterfterisico’s bij alle natuurlijke doodsoorzaken:

Tegelijkertijd, bij mannen, wanneer de PRAL = 0, beide alkalisch ( <-5.6) en acidisch ( >29.8) waardes, zijn geassocieerd met een verhoogd sterfterisico bij alle doodsoorzaken.

Deze data laat zien dat het eten van een acidisch dieet van vlees, granen, bonen en noten niet optimaal is voor ons gezondheid. De data laat tegelijkertijd ook zien dat het eten van een alkalische dieet, mogelijk, ook niet optimaal is voor ons gezondheid.

Mijn alkalisch dieet vereist de nodige balans, merk ik. Op het moment dat we niet bezig zijn om het lichaam te ontgiften kan men uiteraard verscheidene voedsel consumeren, als dat gewenst is. Maar om een lichaam volledig schoon te maken, te ontgiften en cellen te regenereren is het zeker aan te bevelen om volledig een alkalisch levensstijl te hanteren.