Voordat wij verder gaan met deze reis, is het van belang om de terminologie wat beter te definiëren. Taal is voor interpretatie vatbaar, dat betekent dat wij de definities van bepaalde worden die wij veel gaan gebruiken duidelijk moeten hebben om onenigheid te voorkomen. De definities moeten glashelder zijn wanneer wij praten over de volgende termen;

De definities die in het Nederlands te vinden zijn voor ‘detoxificatie’;

1. Ontgiften, drainage, ontslakken voor het intern reinigen van het lichaam van afvalstoffen of gifstoffen.

2. Ontgiften is het houden van een grote schoonmaak van de darmen, lichaamsvet, het bind- en spierweefsel, de lever en nieren.

3. Iets ontdoen van gifstoffen. Een voorbeeld hiervan is bij een drug of alcoholverslaafde die zich moet ontdoen van vergiftigende en verslavende middelen.

Veel van de mensen associeert detoxificatie met de laatstgenoemde definitie.

The Detox Miracle Sourcebook (Dr. Robert Morse) definieert ‘detoxificatie’ als volgt;

“Het proces van schoonmaak en het alkaliseren van het lichaam. Het verwijderen van obstructies (bv. verzuring, slijm, parasieten, chemicaliën, mineralen, metalen, gedachten en emoties) die de energie en de correcte functie van cellen en het individueel blokkeren. Een must om vitaliteit en gezondheid terug te brengen.”

De definities die in het Nederlands te vinden zijn voor ‘regeneratie’;

1. Het opnieuw vormen of vervangen van verloren gegane lichaamsdelen of organen.

2. Spelling van 1858; de wedervoortbrenging. Wedergeboorte; herschepping, omvorming, voortbrengen; herstellen.

The Detox Miracle Sourcebook definieert ‘regeneratie’ als volgt:

“Heropbouw en versterking van het lichaam. Benodigd een alkaline medium met elektrische en ‘levendige’ voedingswaarden.”

Nederlandse encyclopedie definieert ‘auto intoxicatie’ als volgt;

1. Auto intoxicatie is een zelfvergiftiging, ziekten die door stofwisselingsproducten van de darmbacteriën of door ‘allerlei storingen’ in de weefselstofwisseling ontstaan en in het lichaam blijven vastzitten.

Auto intoxicatie is in feite zelfvergiftiging. Wanneer mensen ziek, zwak en misselijk worden is dat te wijten aan het dagelijkse voedingspatroon. Hier stellen we immers onszelf meerdere malen per dag aan bloot. Natuurlijk maken we elkaar ziek door virussen in de lucht, denk aan luchtvervuiling (industrieën), watervervuiling (fluoride in tandpasta en water), cosmeticaproducten (chemicaliën) en E-nummers in voeding.

Deze definitie vat ons wereldwijde probleem goed samen. De kennis en onwetendheid omtrent ons eigen gezondheid, het menselijke ontwerp en biochemie (interne omgeving) en het type voedsel wat wij nodig hebben om vitaal te zijn en te gedijen is bij de mens ver te zoeken. Als mens stellen wij ons continu bloot aan toxiciteit, sommige zijn bewust en nemen adequate maatregelen, maar de meeste mensen hebben helaas geen idee als het gaat om dagelijkse vergiftiging.